Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Διεθνές συνέδριο με θέμα: "Προαγωγή της δια βίου μάθησης"
18 Σεπτεμβρίου 2014
50ο Διεθνές συνέδριο σχεδιασμού με θέμα: "Αστικές μεταβολές - πόλεις και νερό"
23 - 26 Σετεμβρίου 2014
Συνέδριο με θέμα: «Επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνικές προκλήσεις»
29 Σεπτεμβρίου - 01 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και το πρόγραμμα "ROMACT"
Συνέδριο για τη βιώσιμη και οικονομική θέρμανση και ψύξη στις Ευρωπαϊκές πόλεις
02 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο με θέμα: "Ευρωπαϊκά μέσα για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς"
23-24 Οκτωβρίου 2014
6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού
27 - 28 Νοεμβρίου 2014
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2014, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::