Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Συνέδριο για την καινοτομία ως μέσον βελτίωσης της κοινωνικής πολιτικής
23 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο με θέμα: "Ευρωπαϊκά μέσα για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς"
23-24 Οκτωβρίου 2014
6o Ευρωπαϊκό συνέδριο για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στην Ε.Ε.
30 - 31 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ευρώπη
19 Νοεμβρίου 2014
Συνέδριο για την προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας
19 - 21 Νοεμβρίου 2014
Ετήσιο συνέδριο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
20 - 21 Νοεμβρίου 2014
Συνέδριο για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις
26 - 27 Νοεμβρίου 2014
6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού
27 - 28 Νοεμβρίου 2014
Συνέδριο για την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών για βιώσιμες πόλεις και περιφέρειες
27 - 28 Νοεμβρίου 2014
Παγκόσμιο Φόρουμ Οικολογίας
28 Νοεμβρίου 2014
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2014, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::