Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
1η Ετήσια συνάντηση συμμετεχόντων στο πρόγραμμα "EXPLORE", για την ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών
22 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο για την καινοτομία ως μέσον βελτίωσης της κοινωνικής πολιτικής
23 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο με θέμα: "Ευρωπαϊκά μέσα για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς"
23-24 Οκτωβρίου 2014
6o Ευρωπαϊκό συνέδριο για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στην Ε.Ε.
30 - 31 Οκτωβρίου 2014
Συνέδριο για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ευρώπη
19 Νοεμβρίου 2014
Ετήσιο συνέδριο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
20 - 21 Νοεμβρίου 2014
6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού
27 - 28 Νοεμβρίου 2014
Συνέδριο για την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών για βιώσιμες πόλεις και περιφέρειες
27 - 28 Νοεμβρίου 2014
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2014, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::