Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Συνέδριο για την προώθηση της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικότητας και της κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
14 Ιανουαρίου 2015
Ευρωπαϊκό φόρουμ για τη μετανάστευση
26-27 Ιανουαρίου 2015
Συνέδριο για τις πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα της νεολαίας
5 Φεβρουαρίου 2015
Συνέδριο για τη Συμφωνία Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας (ΤΤΙΡ)
5 Φεβρουαρίου 2015
Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις πααχώρησης στο Κοινοτικό Δίκαιο
23-24 Μαρτίου 2015
Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα
28-29 Μαΐου 2015
23ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις κοινωνικές υπηρεσίες
6-8 Ιουλίου 2015
Συνέδριο για τη χρήση της βιοενέργειας
26-29 Οκτωβρίου 2015
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2014, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::