Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Συνέδριο για την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας
22-24 Απριλίου 2015
Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα
28-29 Μαΐου 2015
Συνέδριο για το ρόλο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη γεωργία
3 Ιουνίου 2015
Ημερίδα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Ευρώπη
18-20 Ιουνίου 2015
Συνέδριο για τον "έξυπνο" φωτισμό στα αστικά κέντρα
24-25 Ιουνίου 2015
23ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις κοινωνικές υπηρεσίες
6-8 Ιουλίου 2015
Συνέδριο για την εικοσιπενταετή επέτειο του προγράμματος INTERREG
15-16 Σεπτεμβρίου 2015
Συνέδριο για τη χρήση της βιοενέργειας
26-29 Οκτωβρίου 2015
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2015, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::