Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Συνέδριο για τις πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα της νεολαίας
5 Φεβρουαρίου 2015
Συνέδριο για τη Συμφωνία Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας (ΤΤΙΡ)
5 Φεβρουαρίου 2015
Παγκόσμιο συνέδριο για την επιχειρηματικότητα
16-19 Μαρτίου 2015
Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις
18 Μαρτίου 2015
Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις
18 Μαρτίου 2015
Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις πααχώρησης στο Κοινοτικό Δίκαιο
23-24 Μαρτίου 2015
Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα
28-29 Μαΐου 2015
23ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις κοινωνικές υπηρεσίες
6-8 Ιουλίου 2015
Συνέδριο για τη χρήση της βιοενέργειας
26-29 Οκτωβρίου 2015
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2015, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::