Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Συνέδριο για το βιοαέριο και την κυκλική οικονομία στον αγροτικό τομέα
16 Φεβρουαρίου 2016
Συνεδριο για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
23 Φεβρουαρίου 2016
Συνέδριο για την αξιοποίηση της στερεάς βιομάζας στις προστατευόμενες περιοχές
3 Μαρτίου 2016
Συνέδριο με θέμα " Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών και η Πολιτική Συνοχής"
10 Μαρτίου 2016
Συνέδριο για την κυκλική οικονομία
15-17 Μαρτίου 2016
Συνέδριο για την προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
12-13 Απριλίου 2016
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2016, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::