Νέα από τις Βρυξέλλες

Πρόσβαση Μελών REGIOEUROPA

Kωδικός / Access:

Εκδηλώσεις
Συνέδριο για τις σχέσεις τις Ε.Ε. με τις αραβικές χώρες, με στόχο την τοπική πολιτισμική ανάπτυξη
27 Φεβρουαρίου 2015
Διάσκεψη για την προαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στην ενεργή και υγιή γήρανση
9-10 Μαρτίου 2015
Φόρουμ για το ρόλο της ρομποτικής στην περιφερειακή ανάπτυξη
11-13 Μαρτίου 2015
Παγκόσμιο συνέδριο για την επιχειρηματικότητα
16-19 Μαρτίου 2015
Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις
18 Μαρτίου 2015
Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης στο Κοινοτικό Δίκαιο
23-24 Μαρτίου 2015
Συνέδριο για την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας
22-24 Απριλίου 2015
Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα
28-29 Μαΐου 2015
23ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις κοινωνικές υπηρεσίες
6-8 Ιουλίου 2015
Συνέδριο για τη χρήση της βιοενέργειας
26-29 Οκτωβρίου 2015
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

© 2003 - 2015, Regioeuropa
:: developed by Apogee Information Systems ::